Rodzaje procesów obróbki metali (klasyfikacja podstawowa)

 • formowanie,
 • cięcie
 • łączenie
 • +obróbka cieplna,
 • +nakładanie powłok
 • +obróbka chemiczna.

+ Procesy dodatkowe i zmieniają właściwości materiału
Na filmie nakładanie powłok na aluminium – anodowanie. Jak przebiega proces anodowania? - Fabryki w PolsceJak przebiega proces anodowania? – Fabryki w Polsce

Procesy cięcia metali /klasyfikacja podstawowa/

 • obróbka na zimno – procesy, w których powstaje materiał ubytkowy – np. toczenie, frezowanie, wiercenie
 • obróbka termiczna – procesy, w których nie powstaje materiał ubytkowy, a cięcie następuje poprzez wyparowanie lub wytopienie materiału – np. cięcie gazowe, cięcie laserem
 • obróbka pozostała – wszystko co nie kwalifikuje się do wcześniejszych kategorii np. ścierna obróbka chemiczna.

Cięcie konwencjonalne

 • piła 
 • nóż
 • gilotyny

Wykonywane narzędziem dzielącym jedną część metalu od drugiego. Najczęstsze zastosowanie do obróbki wstępnej . Top 10 Ways to Cut Metal WITHOUT an Angle Grinder - A Comprehensive Beginners GuideTop 10 Ways to Cut Metal WITHOUT an Angle Grinder – A Comprehensive Beginners Guide

Cięcie gazowe 

Wypalenie palnikiem o temperaturze do 3500 st. Celsjusza (w przypadku cięcia acetylenem). Dzielimy je na cięcie manualne i   cięcie gazowe zautomatyzowane. The Full Guide to Oxy Fuel CuttingThe Full Guide to Oxy Fuel Cutting

Cięcie elektroerozyjne (EDM)

„Obróbka elektroerozyjna polega na usuwaniu z elementu materiału za pomocą wyładowań elektrycznych. Materiał zanurzony jest w specjalnych dielektrycznym płynie, a następnie dodawane są wyładowania elektryczne. W momencie tym dochodzi do erozji materiału i jego usunięciu. Proces ten wykorzystuje się do trudno obrabialnych mechanicznie materiałów. Często proces ten kryje się pod angielskojęzycznym skrótem EDM (electro-discharg machining) /”

Electrical Discharge MachiningElectrical Discharge Machining

Obróbka metalu – cięcie wiązką elektronów (EBM)

Cięcie metali za pomocą wiązki elektronów –  elektronom nadaje się bardzo dużą prędkość za pomocą specjalnie skonstruowanego działka elektronowego. Wykorzystuje się w nim soczewki magnetyczne rozpędzające elektrony do (aż) 200 000 km/s.
Wykorzystywany do obróbki wyspecjalizowanych produktów i wieloseryjnych ( konieczności utrzymania próżni w komorze ). Technologia kosztowna, ale ale wysoce precyzyjna.  maszynach w bardzo małej skali produktów. ELECTRON BEAM MACHINING PROCESS (EBM): Construction and Working of electron beam machining process.ELECTRON BEAM MACHINING PROCESS (EBM): Construction and Working of electron beam machining process.

Obróbka metalu – cięcie  falami ultradźwiękowymi.

Proces cięcia za pomocą fal ultradźwiękowych należy do najbardziej precyzyjnych. Stosowany jest podobnie jak EDM do bardzo dokładnej obróbki niewielkich elementów. Proces polega na wprawieniu w drgania za pomocą fal ultradźwiękowych cząstek węglików boru, węglików krzemu lub tlenków aluminium znajdujących się w cieczy. Cząstki wprawione w ruch falami ultradźwiękowymi ścierają materiał obrabiany.
Proces ekstremalnie precyzyjny , dający  bardzo niską chropowatość powierzchni (do bardzo twardych stali bardzo twardych stali w przypadku uzyskania precyzyjnych charakterystyk — stosowany w wysokich technologiach –  medycynie, lotnictwie, technologii  kosmicznej. Ultrasonic CuttingUltrasonic Cutting